Browsing Tag

โทนสีฟ้า

รัฐบาลเชิญชวนประชาชนแต่งกายโทนสีฟ้าตลอดเดือนสิงหา

รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และเชิญชวนประชาชนแต่งกายหรือสวมใส่เสื้อผ้าโทนสีฟ้าในโอกาสอันเป็นมหามงคลนี้…