Browsing Tag

‘โทราจี’

เตือนฉบับ8พายุโทราจีคาดเคลื่อนผ่านภาคใต้ลงอันดามัน

20 พฤศจิกายน 2561ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกสะสมไว้ด้วย ส่วนบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามัน มีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร…

เตือนฉบับ4พายุโทราจี19-21พย.ตกหนักคลื่นสูงลมเเรง

19 พฤศจิกายน 2561 พยากรณ์อากาศในช่วงวันที่ 18-21 พ.ย. ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าคะนอง สำหรับภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 22-24 พ.ย. ประเทศไทยตอนบนยังคงฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรก หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง 1-3…

อุตุฯเตือนไทยพายุ ‘โทราจี’ ผ่านภาคใต้ 19-21 พ.ย.นี้

19 พฤศจิกายน 2561 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ในระยะนี้ ส่วนภาคใต้ตอนล่างยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง…