Browsing Tag

โปรดเกล้าฯ

โปรดเกล้าฯถอดฐานันดรศักดิ์ และยศทหาร เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา…

21 ตุลาคม 2562 เว็บไชต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเรื่อง ให้ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารพ้นจากตำแหน่ง ถอดฐานันดรศักดิ์ และยศทหาร ตลอดจนเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ

โปรดเกล้าฯเชิญพระราชกระแสชมเชยลุงประภาสและทรงให้รับเป็นข้าราชบริพารในพระองค์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.ต.กัลย์สรรค์ จันทรเสน อัญเชิญพระราชกระแสทรงชมเชยแก่ นายประภาส เรืองจันทร์ อายุ 74 ปี อยู่บ้านเลขที่ 8/2 หมู่ที่ 5 ตำบลมะมุ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง โดย

โปรดเกล้าฯองคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนพื้นที่จังหวัดปัตตานี

โปรดเกล้าฯองคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทาน ไปมอบแก่ประชาชนะที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดปัตตานี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทาน

โปรดเกล้าฯคณะสัตวแพทยม.เกษตรเผยแพร่สายเลือดคุณทองแดง สุนัขหลวง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เผยแพร่สายเลือดคุณทองแดง สุนัขหลวงในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์

โปรดเกล้าฯพวงมาลาวางหน้าหีบศพนายมนตรีซึ่งเสียชีวิตจากช่วยน้ำท่วมอุบลฯ

3 ตุลาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เชิญพวงมาลาพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปวางที่หน้าหีบศพนายมนตรี บู่คำ หรือ "ป๋าแสง"

โปรดเกล้าฯองคมนตรี ประทานรางวัลชนะเลิศแก่เรือเข้าแข่งขัน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.อ.กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ประทานรางวัลชนะเลิศแก่ทีมเรือที่เข้าร่วมการแข่งขันเรือกอและ เรือยอกอง และเรือคชสีห์นานาชาติ ชิงถ้วยพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๒

โปรดเกล้าฯให้จัดพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศล

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

โปรดเกล้าฯพวงมาลาวางหน้าหีบศพนศ.ถูกไฟช๊อตช่วยน้ำท่วม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เชิญพวงมาลาหลวงไปวางที่หน้าหีบศพ และทรงพระกรุณารับศพ นายสราวุธ จันโทแพง อายุ 20 ปี นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง