Browsing Tag

โปรดเกล้าฯ

โปรดเกล้าฯองคมนตรี เชิญผ้าห่มกันหนาวมอบแก่ผู้ประสบภัยหนาวจังหวัดอุทัยฯ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรและนักเรียน ในโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดอุทัยธานี

โปรดเกล้าฯ องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานมอบจนท.ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดน

องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 และหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โปรดเกล้าฯองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานโอกาสวันขึ้นปีใหม่มอบแก่ทหารพื้นที่ชายแดน

องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานเนื่องในโอกาสปีใหม่มอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดน ของกองทัพภาคที่ 1 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

โปรดเกล้าฯเรียกคืนเครื่องราชฯ ‘ฐานันดร กิตติวงศากูล’พ้นจากตำแหน่ง

16 ธันวาคม 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง ข้าราชการตุลาการพ้นจากตำแหน่งและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามที่ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายฐานันดร กิตติวงศากูล ดำรงตำแหน่ง

โปรดเกล้าฯองคมนตรี เป็นประธานพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพหลวงปู่ทอง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานน้ำหลวงสรงศพ หลวงปู่ทอง สิริมังคโล อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์

โปรดเกล้าฯองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ราษฏรประสบอุทกภัย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูประถัมภ์มอบสิ่งของพระราชทาน 1,200 ชุด แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โปรดเกล้าฯให้“โป๊ปฟรันซิส”เข้าเฝ้าในโอกาสเสด็จเยือนไทย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โปรดเกล้าฯให้“โป๊ปฟรันซิส”เข้าเฝ้า ในโอกาสเสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี 

โปรดเกล้าฯองคมนตรี เยี่ยมและให้กำลังใจ จนท.ปชช.จากเหตุการณ์ความไม่สงบภาคใต้

โปรดเกล้าฯองคมนตรี พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา เยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบภาคใต้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี