Browsing Tag

โปรดเกล้าฯ

โปรดเกล้าฯเชิญพวงมาลาหลวงวางหน้าหีบศพ ผู้เสียชีวิตเหตุความไม่สงบภาคใต้

ในหลวงโปรดเกล้าฯให้ผู้ว่าฯปัตตานี เชิญพวงมาลาหลวง พวงมาลาของสมเด็จพระพันปีหลวง และสมเด็จพระราชินี ไปวางที่หน้าหีบศพ นายสุพจน์ จันทร์วิมาน เเละนางธนารัตน์ ไชยปัญญา ที่เสียชีวิต

โปรดเกล้าฯไล่ออก-ถอดยศ 2 ขรก. ในพระองค์ “ประพฤติชั่วร้ายแรง ทำผิดราชสวัสดิ์เชิงชู้สาว”

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศให้ลงโทษไล่ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายพลเรือนออกจากราชการ และถอดออกจากยศทหาร พร้อมเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

โปรดเกล้าฯสมเด็จกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรเสด็จฯถวายผ้าพระกฐินแทนพระองค์

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร เขตพระนคร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โปรดเกล้าฯกรมสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา’เสด็จแทนพระองค์เปิดงานชุมนุม​ลูกเสือแห่งชาติ

26 ตุลาคม​ 2562 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จฯ แทนพระองค์

โปรดเกล้าฯถอดยศ ไล่ออก ปลด 6 นายพลตำรวจ-พลตรีหญิง -พันตรี-ร้อยโท -คุณหญิงกระทำความผิดวินัย

6 -นายพลตำรวจ-พลตรีหญิง -พันตรี-ร้อยโท -คุณหญิง ถูกปลด ไล่ออก ถอดยศ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการ ให้ปลดและไล่ออก ถอดยศ4 นายทหารชั้นสัญญาบัตร -1 คุณหญิง และ 1 นายพลตำรวจ ข้าราชการในพระองค์ พร้อมเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

โปรดเกล้าฯ’กรมสมเด็จพระเทพ’ทรงดำรงตำแหน่งนายกสภาสถาบัน เทคโนโลยีจิตรลดา

โปรดเกล้าฯ'กรมสมเด็จพระเทพ'ทรงดำรงตำแหน่งนายกสภาสถาบัน เทคโนโลยีจิตรลดา 22 ตุลาคม 2562 เวปไซด์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง

โปรดเกล้าฯกรมสมเด็จพระเทพเสด็จฯแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตร

22 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

โปรดเกล้าฯถอดฐานันดรศักดิ์ และยศทหาร เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา…

21 ตุลาคม 2562 เว็บไชต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเรื่อง ให้ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารพ้นจากตำแหน่ง ถอดฐานันดรศักดิ์ และยศทหาร ตลอดจนเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ