Browsing Tag

โรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

นายกรัฐมนตรี ร่วมหารือทางโทรศัพท์กับ นายนเรนทร โมที นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐอินเดีย…

นายกรัฐมนตรี ร่วมหารือทางโทรศัพท์กับ นายนเรนทร โมที นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐอินเดีย เกี่ยวกับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19