Browsing Tag

โรงเรียนนายร้อย จ.ป.ร.

สมเด็จพระเทพ เสด็จฯโรงเรียนนายร้อย จ.ป.ร.

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ในการนี้ ทรงวางพานพุ่ม และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูป…