Browsing Tag

โรงเรียนอนุบาล

บิ๊กตู่เยี่ยมชมการเรียนการสอนโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพตามนโยบายรัฐบาล ทั้งนี้ โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ…