Browsing Tag

โรดแมป

บิ๊กตู่ยันเลือกตั้งเป็นไปตามโรดแม็ป !

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีกล่าวเกี่ยวกับเรื่องการเลือกตั้งว่าอยากให้พี่น้องประชาชน มีความรู้ หลักคิด และหลักการเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มีคุณภาพ หลีกเลี่ยงผู้สมัครรับเลือกตั้งที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม…

บิ๊กตู่ยัน การเลือกตั้งเป็นไปตามโรดแมป

พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี ได้กล่าวถึงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีและการเลือกตั้งคณะรัฐมนตรีต่างประเทศ ซึ่งเป็นประเทศจากทวีปยุโรปที่เข้ามาพบ และคาดว่าจะเป็นผลดีต่อประเทศไทย เนื่องจากตลอดระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา ในส่วนของกระทรวงต่าง ๆ…