Browsing Tag

โหวต

ไทยได้รับเลือกโหวตเป็นคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมยูเอ็น

15 มิถุนายน 2562 ประเทศไทย ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่มีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง นายดอน ปรมัตถ์วินัย…