Browsing Tag

ใต้ตอนล่าง

อีสานตอนบน เหนือตอนบน ใต้ตอนล่างฝนตกหนัก

ที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ลักษณะอากาศทั่วไปพยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ภาคเหนือยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ในระยะนี้ สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก มีฝนน้อย และภาคใต้ตอนล่างจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นกับมีฝนตกหนักบางแห่ง…