Browsing Tag

ใต้

ทั่วทุกภาคฝนกระจายลดลงใต้ตกหนักบางแห่งอันดามันคลื่นสูง

9 กันยายน 2562 ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ยังคงมีการกระจายของฝนน้อย โดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตก สำหรับทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2

ไทยตอนบนฝนเพิ่ม ใต้-ตะวันออกฝนลดอันดามันคลื่นสูง

22 กรกฏาคม 2562 ลักษณะอากาศทั่วไปพยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้น โดยมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนภาคใต้ และภาคตะวันออก มีปริมาณฝนลดลง สำหรับบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบน มีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

อุตุเตือน8จว.ตะวันออก-ใต้รับมือฝนตกหนักต่อเนื่อง

พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณภาคใต้ และภาคตะวันออก ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมไว้ด้วย ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ ส่วนภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อุตุประกาศ‼️18-21กค.ใต้ ตะวันออก กลางตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่ง

18 กรกฏาคม 2562ลักษณะอากาศทั่วไปพยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณภาคใต้ ภาคตะวันออก และภาคกลางตอนล่าง มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ขอให้ประชาชน บริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากไว้ด้วย

ไทยฝนลดลง เหนือ-อีสาน-ใต้ยังมีฝนมาก กทม. 20%

12 กรกฏาคม 2562 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยมีปริมาณฝนน้อยในระยะนี้ โดยภาคเหนือตอนบน และภาคใต้ตอนล่าง มีการกระจายของฝนมากกว่าบริเวณอื่นๆ สำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตร

ไทยตอนบนมีฝน ใต้คลื่นสูง ลมแรง กทม.40%

ประจำวันที่ 15 มิถุนายน 2562 ลักษณะอากาศทั่วไปพยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นบางพื้นที่ ส่วนภาคใต้มีฝนน้อยในระยะนี้ สำหรับทะเลอันดามันมี คลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2…

ไทยตอนบนฝนตกหนักบางแห่งใต้ฝนลดน้อยลง

13 มิถุนายน 2562 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือ และภาคตะวันออก ส่วนภาคใต้มีฝนน้อยในระยะนี้ ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม…

ไทยตอนบนหมอกหนาอุณหภูมิสูงขึ้น1-3 องศา ใต้ฝนตกต่อเนื่อง

4 กุมภาพันธ์ 2562 กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส กับมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาในบางพื้นที่ แต่ยังคงมีอากาศเย็นในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน…