Browsing Tag

ในการขับเคลื่อน

นายกฯย้ำทุกฝ่ายร่วมมือกันในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานและกล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “วิสัยทัศน์ประเทศไทย 2020” ในงาน NATION DINNER TALK: ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย 2020 ซึ่งเป็นเวทีในการแสดงวิสัยทัศน์และนโยบายเศรษฐกิจประเทศ