Browsing Tag

ในยุคดิจิทัล

นายกฯร่วมมือกับอาเซียนเร่งยกระดับภาครัฐในทุกมิติ

นายกรัฐมนตรี พร้อมร่วมมือกับอาเซียน ยกระดับการบริหารงานภาครัฐในทุกมิติ 23 สิงหาคม 2562 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม