Browsing Tag

ในวันตรุษจีน

สมเด็จพระเทพ พระราชทานพร ในวันตรุษจีน

15 กุมภาพันธ์ 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพรอันเป็นสิริมงคลสูงสุดในชีวิต เนื่องในเทศกาลตรุษจีน ปีจอ ๒๕๖๑ ให้ชาวไทย “ร่ำรวย และรุ่งเรือง” ตลอดปี พรพระราชทานลายพระหัตถ์ภาษาจีน ความหมายมงคลในปีนี้…