Browsing Tag

ในโลก

ไทยติดอันดับ6ระบบสุขภาพดีที่สุดในโลกปี 2562

ข่าวดีของประเทศไทย ที่ติดอันดับ 6 ระบบสุขภาพดีที่สุดในโลก ประจำปี 2562 หลังจากรัฐบาลได้ปรับเปลี่ยนหลายอย่างในช่วง 5 ปีที่ผ่าน ซึ่งรางวัลนี้เป็นการจัดอันดับประเทศที่มีระบบสุขภาพดี โดยนิตยสาร CEOWORLD ซึ่งเป็นนิตยสารด้านธุรกิจของสหรัฐอเมริกา