Browsing Tag

ให้ชาวไทย

พระราชทานพระบรมสารีริกธาตุให้ชาวไทยได้สักการะ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมสารีริกธาตุจากพระบรมมหาราชวังประดิษฐานร่วมกับพระบรมสารีริกธาตุ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์จากสังฆราช-สังฆนายก 12 ประเทศ ครั้งแรกของโลกให้ประชาชนสักการะ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่…