Browsing Tag

ให้นายทหาร

โปรดเกล้าฯให้นายทหาร ตร.พ้นจากหน้าที่ราชองครักษ์พิเศษ 107 นาย

14 มกราคม 2562 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศให้นายทหารสัญญาบัตรและนายตํารวจชั้นสัญญาบัตร พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายทหารราชองครักษ์พิเศษและนายตํารวจราชองครักษ์พิเศษ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร…