Browsing Tag

ให้องคมนตรี

โปรดเกล้าฯให้องคมนตรี ตรวจเยี่ยมยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่นมรภ.ลำปาง

1 กุมภาพันธ์ 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสนพระราชหฤทัยและให้ความสำคัญในการยกระดับการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และพระราชทานพระราชดำริให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ พัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอน…

โปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทาน

13 ม.ค. 61 เวลา 08.30 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทาน มอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในอำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ที่โรงเรียนอีมาดอีทราย จำนวน 718 ชุด…