Browsing Tag

ไทยเวียดนาม

เวียดนามขอบคุณไทยส่งเสริมเอกชนไทยไปลงทุน

นายกรัฐมนตรีหารือทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีเวียดนาม ระหว่างการประชุม ACMECS วันที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 16.20 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี หารือทวิภาคีกับนายเหวียน ซวน ฟุก นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม…