Browsing Tag

ไปทรงประกอบ

พระองค์ภา เสด็จฯ ไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ "อุปชญายวิหารานุสรณ์ หลวงปู่จันทร์ กุสโล" ทรงปฎิบัติธรรม ณ วัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน