Browsing Tag

ไม่กระทบไทย

อุตุ เผย ฝนลดลง พายุโซนร้อน “พระพิรุณ” ไม่กระทบไทย

ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นกับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือตอนล่างและภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกสะสมไว้ด้วย อนึ่ง…