Browsing Tag

ไม่เท

นายกฯนำจิตอาสาร่วมคนรักคลอง ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี

15 ธันวาคม 2561 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เดินรณรงค์ “คนรักคลอง ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี”…

นายกฯเชิญร่วมกิจกรรม”คน รักคลองไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี”

4 ธันวาคม 2561 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี โดยก่อนการประชุมฯ นายกรัฐมนตรี ได้เดินชมกิจกรรม "คน รักคลอง" ... "ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี"…