Browsing Tag

ไล่ออก

โปรดเกล้าฯไล่ออก-ถอดยศ 2 ขรก. ในพระองค์ “ประพฤติชั่วร้ายแรง ทำผิดราชสวัสดิ์เชิงชู้สาว”

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศให้ลงโทษไล่ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายพลเรือนออกจากราชการ และถอดออกจากยศทหาร พร้อมเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

โปรดเกล้าฯถอดยศ ไล่ออก ปลด 6 นายพลตำรวจ-พลตรีหญิง -พันตรี-ร้อยโท -คุณหญิงกระทำความผิดวินัย

6 -นายพลตำรวจ-พลตรีหญิง -พันตรี-ร้อยโท -คุณหญิง ถูกปลด ไล่ออก ถอดยศ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการ ให้ปลดและไล่ออก ถอดยศ4 นายทหารชั้นสัญญาบัตร -1 คุณหญิง และ 1 นายพลตำรวจ ข้าราชการในพระองค์ พร้อมเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์