Browsing Tag

ไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับศพนักบินไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ ตลอด 7 วัน

"บิ๊กต่าย" พลอากาศเอกชัยพฤกษ์  ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศ  เปิดเผยว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณารับศพนาวาอากาศตรีณฤพล  เลิศกุศล ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการข่าวฝูงบิน411กองบิน41 (นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่46