Browsing Tag

1-2องศา

ไทยตอนบนอากาศสูงขึ้น1-2องศาใต้ฝนฟ้าคะนองบางแห่ง

2 กุมภาพันธ์ 2562 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซียส กับมีหมอกในตอนเช้า โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งในภาคตะวันออก แต่ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวในภาคเหนือตอนบน…

เหนือหมอกหนาอุณหภูมิลดลง1-2องศาใต้ปริมาณฝนลดลง

11 มกราคม 2562 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้นกับมีหมอกในตอนเช้า และฝนลดลง เว้นแต่ภาคเหนือจะมีอุณหภูมิลดลง 1-2 องศาเซลเซียส ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลง…

อีสาน เหนือ มีฝน ลมแรง อุณหภูมิลดลง1-2องศาใต้ตกหนัก

พฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอากาศเย็นโดยทั่วไป อุณหภูมิจะลดลงอีก 1-2 องศาเซลเซียสกับมีลมแรง โดยภาคเหนือยังคงมีฝนตกได้บางแห่ง สำหรับภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่…

เหนือ อีสาน กลาง อุณหภูมิลดลง1-2องศาใต้ฝนตก

25 พฤศจิกายน 2561 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางมีอากาศเย็น อุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียส กับมีลมแรง โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออก…

เหนือ อีสานอุณหภูมิลดลง1-2องศาใต้ฝนตกหนัก

12 ตุลาคม 2561 ลักษณะอากาศทั่วไปพยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ภาคเหนือตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอากาศเย็นในตอนเช้า อุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียส กับมีลมแรง ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ…