Browsing Tag

19-21พ.ย.

เตือนฉบับ4พายุโทราจี19-21พย.ตกหนักคลื่นสูงลมเเรง

19 พฤศจิกายน 2561 พยากรณ์อากาศในช่วงวันที่ 18-21 พ.ย. ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าคะนอง สำหรับภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 22-24 พ.ย. ประเทศไทยตอนบนยังคงฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรก หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง 1-3…