Browsing Tag

19-21สค.รับมือน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่ม

ปภ.เตือน58จว.19-21สค.รับมือน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่ม

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย สั่งการให้จังหวัดเสี่ยงภัย 58 จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ รับมือน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม…