Browsing Tag

2เขื่อนหลัก

เตือน 13 อำเภอ 2เขื่อนหลักระบายน้ำเพิ่ม

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี แจ้งเตือน 13 อำเภอ ถึงการระบายน้ำ 2 เขื่อนหลัก ขณะที่หลายจังหวัดติดริมน้ำโขงยังได้รับผลกระทบ แม้ระดับน้ำโขงลดลงแล้ว   นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ทำหนังสือด่วนที่สุดแจ้ง 13…