Browsing Tag

22-26พย.นี้

ท่องเที่ยวโอทอปช่วยชุมชนเข้มแข็ง22-26พย.นี้

นายนิสิต  จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่าโครงการท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน จะเน้นให้เกิดการท่องเที่ยวชุมชน เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยจะดำเนินโครงการครอบคลุมชุมชน 3,273 แห่งทั่วประเทศ…