Browsing Tag

4 จังหวัด

ปภ.เผย4 จว.เร่งช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัยต่อเนื่อง

ปภ.รายงานยังคงมีพื้นที่ประสบอุทกภัย 4 จังหวัด ช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อเนื่อง เร่งสำรวจความเสียหายเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟู กระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานอิทธิพลพายุโซนร้อน "โพดุล"และพายุ โซนร้อน“คาจิกิ”