Browsing Tag

bal x 35

รัสเซียเสริมขีปนาวุธพื้นสู่พื้น 8 ชุดพร้อม S 400 เข้าไครเมียร์

รัสเซียเคลื่อนขีปนาวุธนำวิถีพื้นสู่พื้น"บอล"เอ็กซ์35 ต่อต้านทำลายเรือเข้าสู่พื้นที่ช่องแคบเคิร์ช ในแหลมไครเมียร์ของรัสเซียหลังยูเครนสั่งทหารพร้อมรบ รัสเซียเคลื่อนย้ายขีปนาวุธพื้นสู่พื้นบอลเอ็กซ์ 35…