Browsing Tag

CARAT

กองทัพเรือไทย-สหรัฐ ร่วมฝึกผสม CARAT 2019

กองเรือฟริเกตที่ 2 กองเรือยุทธการ ได้จัดกำลังทำการฝึกในทะเล SEA PHASE ระหว่างวันที่ 6 - 8 มิถุนายน พ.ศ.2562   ในการฝึกผสม CARAT 2019  ซึ่งเป็นการฝึกผสมแบบทวิภาคี ระหว่างกองทัพเรือไทย กับกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา   โดยการฝึกผสม CARAT…